AVTRYCK

Skapande workshops

Vill du mötas genom skapande?

Vi erbjuder kreativa workshops och samtal ledda av kulturarbetare med intellektuell funktionsvariation och/eller NPF. Söker ni unik teambuilding? Kompetensutveckling och inspiration? Vi finns här för er och vi skapar brobyggande möten. Vi skapar Avtryck.

AVTRYCK

Dans & Rörelse

Vi möts genom dansens språk! Våra ledare håller i en medryckande uppvärmning och inspirerande improvisationsövningar. Inga förkunskaper krävs. Vi utforskar rörelsekvalitéer och möts i rörelseglädje. Resultatet blir oväntade konstnärliga uttryck och en upplevelse utöver det vanliga. 

AVTRYCK

Bild & Form

Kom i kontakt med din kreativitet i våra roliga bildworkshops! Vi experimenterar med olika material och arbetar både individuellt och i grupp. Vi leds av bildkonstnärer från Inuti dagliga verksamhet där ledarna utgår från sin egen praktik och kunskap inom konst.

AVTRYCK

Samtal & Drama

Tid för reflektion och samtal är viktigt! Genom kreativa övningar skapar vi trygghet i gruppen och utrymme för samtal. Vi diskuterar kring viktiga och relevanta frågor. Taket är högt och vi skapar utrymme att reflektera på djupet. Perspektiven breddas och nya insikter väcks. 

Boka en workshop

  • Lustfyllda möten
  • Kreativa lättsamma övningar
  • Inkludering och delaktighet i praktiken

Om projekt AVTRYCK

Projektet bygger på att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation håller skapande workshops för olika yrkesgrupper. Det kan till exempel vara färdtjänstpersonal, sjukvårdspersonal, poliser eller boendestödjare. 

Vi vill skapa tillfällen att mötas där personer med funktionsvariation är i ledarroll. Vi vill lämna AVTRYCK hos våra workshopsdeltagare, bidra till ny kunskap och skapa en attitydförändring. 

AVTRYCK finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i april 2022 och pågår i tre år.

Läs mer om projektet ›