AVTRYCK

skapande workshops

Möten för ökad kunskap och förståelse

Vi erbjuder workshops och samtal ledda av kulturarbetare med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Söker ni unik kompetensutveckling eller teambuilding och inspiration? Vi finns här för er, vi skapar viktiga möten. AVTRYCK drivs av Kultur och Kvalitet (KoK) med medel från Allmänna Arvsfonden.

AVTRYCK

Samtal & Drama

Tid för reflektion och samtal är viktigt! Genom kreativa övningar skapar vi trygghet i gruppen och utrymme för samtal. Vi diskuterar kring viktiga och relevanta frågor. Taket är högt och vi skapar utrymme att reflektera på djupet. Perspektiven breddas och nya insikter väcks. 

AVTRYCK

Bild & Form

Kom i kontakt med din kreativitet i våra roliga bildworkshops! Vi experimenterar med olika material och arbetar både individuellt och i grupp. Vi leds av bildkonstnärer från Inuti dagliga verksamhet där ledarna utgår från sin egen praktik och kunskap inom konst.

AVTRYCK

Dans & Rörelse

Vi möts genom dansens språk! Våra ledare håller i en medryckande uppvärmning och inspirerande övningar. Inga förkunskaper krävs. Fokus ligger på rörelseglädje och gemenskap. Resultatet blir oväntade konstnärliga uttryck och en upplevelse utöver det vanliga. 

“Fick en djupare förståelse om hur polisen och andra myndigheter hanterar folk med funktionshinder. Samt hur det kan förbättras och hur viktigt det är att alltid jobba med bemötande och respekt.”

“Jag tycker att det är superviktigt att målgruppen är dom som leder, är med och påverkar.”

”Workshopen var en fantastisk upplevelse som berörde mig på flera sätt. Jag känner mig tacksam över möjligheten att delta och vara en del av denna unika kväll.”

“Jag tycker alla borde göra detta eller liknande. Det gav mig större kunskap och jag tror inte jag är ensam om att behöva det.”

Möt oss

Vill er organisation jobba med att få ökad förståelse och kunskap om bemötande av personer med funktionsvariationer? Vill ni ta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter?

Kom och var med på en workshop eller ett samtal där personer med kognitiva funktionsnedsättningar är i ledarroll. Vi bjuder in till reflektion kring kommunikation och bemötande. Vi möts för att minska fördomar och få nya insikter om tillgänglighet och anpassning.

AVTRYCK drivs av Kultur och Kvalitet (KoK) med medel från Allmänna Arvsfonden. Vi samarbetar med organisationer runtom i landet och kan komma dit ni finns.

Läs mer om projektet ›