AVTRYCK

i Göteborg

Kulturlabbet

Kulturlabbet är en daglig verksamhet för bild-, scen- och ordkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Sedan 2001 har Kulturlabbet bidragit med att bredda, berika och fördjupa Göteborgs konstscen med foto- och konstutställningar, innovativ scenkonst, popmusik, textildesign och poesi. Vi tror på allas rätt att synas, bidra och vara delaktiga i det offentliga rummet och arbetar aktivt med att vara självklar del av kulturarenan.

Kulturlabbets workshopsledare heter Line och Petter. De leder workshops i ämnet drama/teater.  Den innehåller dramaövningar där man tillsammans utforskar improvisation, samarbete, fantasi och koncentration.

Kontakt: matilda.levin@raddningsmissionen.se

Läs mer om Kulturlabbet

Vi som jobbar här

Matilda Levin
Aktivitetshandledare
Projektansvarig

Petter Bennergård
Workshopledare

Line Arnewid
Workshopledare